Godt år for skovbruget

På Dansk Skovforenings generalforsamling blev året 2016-2017 betegnet som et godt politisk år.

Det var primært de positive toner, der prægede beretningen om det forløbne år, som formanden, Niels Iuel Reventlow, Hverringe, aflagde på Dansk Skovforenings generalforsamling, der blev afholdt i Den Gamle Stald i Auning.


- Det har været et godt politisk år for skovbruget, konstaterede formanden. Generationsskifteafgiften er blevet lempet. Politikerne er enige om, at frivillighed og betaling er vejen til mere biodiversitet i de private skove. Og satsningen på træ i energipolitikken fortsætter.


- Men, understregede han, vi savner stadig en sammenhængende skovpolitik, og at politikerne tager stilling til, hvordan samfundet kan benytte skovbrugets enorme muligheder i en grøn omstilling. For eksempel savner vi en politik for at bruge mere træ i byggeriet.

Læs mere i ugens LandbrugFyn
 

Læs også