Markvandringer i økologiske roer

Strube Scandinavia har haft to markvandringer med fokus på dyrkning af økologiske roer.


To gange i juni har Strube Scandinavia i samarbejde med Nordic Sugar og Johs. Mertz inviteret sukkerroedyrkere til markvandring med dyrkning af økologiske roer som tema.

Programmet var på flere punkter identisk både på Krenkerup Gods ved Sakskøbing på Lolland og på Hyldagergård ved Havdrup mellem Køge og Roskilde, hvor vejret til gengæld var vidt forskelligt.

Omkring 70 personer trodsede regn og blæst til markvandringen på Krenkerup Gods, mens det var en skøn, lun sommeraften til arrangementet på Hyldagergård, hvor fremmødet dog var betragteligt mindre.

Stof til eftertanke

Driftsleder på Krenkerup Gods, Søren Jespersen, fortalte både på »hjemmebane« og til markvandringen ved Havdrup om de overvejelser, de har haft omkring omlægning af noget af deres areal til økologisk drift.

- Selvfølgelig har det givet meget stof til eftertanke, men i bund og grund har vi kunnet se en udvidelse af vores forretning, som vi kan tjene penge på, fortalte Søren Jespersen, der oplyste, at Krenkerup Gods i år har lagt 210 hektar om.

På Hyldagergård er der også kommet økologiske sukkerroer på markplanen. I alt 450 hektar drives økologisk, og Nick Ziegler kunne oplyse, at det fra i år er med 40 hektar med økologiske roer.

Joke modtaget seriøst 

Da Søren Jespersen oprindelig introducerede idéen til godsejer Patrick Reventlow-Grinling, var det måske ment lidt som en joke, men det blev modtaget seriøst.

- Vi fik hurtigt gennemregnet nogle scenarier, så vi kunne få overblik over de øgede omkostninger og mulige ekstra indtægter, forklarede Søren Jespersen og erkendte, at denne afgrøde giver nogle udfordringer i forhold til bekæmpelse af ukrudt.

Plads til flere

Netop ukrudtsbekæmpelse var meget rammende også et af de store samtaleemner på begge markvandringer, hvor de fremmødte drøftede forskellige tiltag og idéer, der kan være med til at de løse de udfordringer.

På Krenkerup Gods havde Johs. Mertz fået Døllefjelde Maskinstation til at stille med firmaets nyindkøbte Stekete radrenser, og lugerobot, men det dårlige vejr forhindrede, at maskinerne kunne komme i aktion i marken.

Afslutningsvis var der fra Nordic Sugar en orientering om deres overvejelser i forhold til den økologiske produktion, og om hvordan man rent praktisk forventer, fabrikken skal håndtere roerne i kampagnen.
Under alle omstændigheder ser Nordic Sugar et marked for økologisk sukker, og køberne er der også, så der er afgjort masser af plads til flere økologiske sukkerroedyrkere på det danske marked 

Læs også