Naturpleje er blevet en driftsgren

Agri Nord oplever, at flere og flere landmænd har en forretning ud af naturpleje.

Der er penge i at pleje naturen.

Den oplevelse har Agri Nords naturplejerådgivning, som får flere og flere kunder. Fornyelig var der desuden opstart for to erfa-grupper med elleve deltagere i hver.

For bare tre år siden var det ikke muligt at danne en enkelt erfagruppe.

- Naturpleje er virkelig ved at finde fodfæste som driftsgren, siger Linda Udklit, der er én af Agri Nords tre naturplejeeksperter.

Mødes 3-5 gange om året

Der er i alt 22 medlemmer af erfa-grupperne – 11 i hver. Den ene gruppe er en ren nordjysk gruppe, mens den anden er en midt- og nordjysk gruppe. Deltagerne er primært naturplejere, men der er også medlemmer fra Naturstyrelsen.

Grupperne mødes 3-5 gange om året. Nogle møder varer 4-5 timer, mens andre møder er heldagsekskursioner.

Der er stillet i alt 22 timer og en konsulent til rådighed for dem.

Brug for viden

En af deltagerne er Andreas Lomborg, Rebild, der har udført naturpleje i ti år. Han har 850 moderfår og 60 dexter-køer. I vinterhalvåret afgræsser fårene frøgræsmarker og tager efterslæt, mens de om sommeren sammen med kreaturerne udfører naturpleje af ferske enge og strandenge.

De sidste fem år har han kunnet leve af naturplejen, og han hilser det nye initiativ med erfagrupperne velkomment.

- Jeg har brug for så meget viden som muligt for at være kompetent og kvalificeret, siger han.

På det første erfagruppe-møde drøftede deltagerne blandt andet udegående dyr året rundt og afsætning af kød.

- Jeg er helt bombarderet med nye ideer og informationer, siger han.

Speciale i naturpleje

Agri Nord har indenfor de seneste år specialiseret sig i naturpleje. Og det kan ses på kundeporteføljen, som dækker et meget stort geografisk område.

- Vi har speciale i EU-ansøgninger for naturplejere, og nu har vi arbejdet professionelt med naturpleje i en del år og har derfor også oparbejdet en vis ekspertise. Og så brænder vi selv for naturpleje, og det er nok i virkeligheden det afgørende, siger Linda Udklit.

Læs også