Ny vejledning om slagtepræmie

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har offentliggjort en ny version af Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude.

I vejledningen finder du oplysninger om tilmelding til slagtepræmieordningen og betingelserne for støtte. Læs bl.a. om holdeperiode, øremærker, registrering i CHR (Det Centrale Husdyrbrugsregister) og producentskifte. Husk at overholde registreringskravene

For at få slagtepræmie er det vigtigt, at du overholder Fødevarestyrelsens registreringskrav. Det er fx et krav, at dyrets køn er korrekt registreret i CHR. Du kan nemlig kun få slagtepræmie, hvis dyret er korrekt registreret i holdeperioden. Du kan desuden få reduceret din præmie, hvis det ved fysisk kontrol viser sig, at der er fejl i registreringer af dyr, der kunne komme i betragtning til slagtepræmie.

Det er også vigtigt, at afregninger fra slagteriet ikke indeholder fejl på det slagtede dyrs køn. Hvis du finder fejl i afregningerne, skal du straks kontakte slagteriet og få fejlen rettet. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem dyrets køn i slagteriafregningen og i CHR, kan du ikke få slagtepræmie for dyret.  

Du får en liste over slagtede dyr

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen sender dig en oversigt over slagtede dyr i 2017 i løbet af februar 2018. Det fremgår bl.a. af oversigten, hvilke dyr du ikke modtager præmie for, pga. af fejl, vi har fundet ved administrativ kontrol. Når vi har sendt oversigten, kræver det skriftlig dokumentation at ændre oplysningerne, fx køn på slagtede dyr. 

Læs også