Seges: Det er ikke for sjov, at landmændene gøder

Landmændene bruger kun det gødning, der er nødvendigt, og korrigerer kvælstoftilførslen til behovet i det enkelte år. Helt i tråd med Seges beregninger, skriver Troels Toft, sektordirektør for planter i Seges.

Seges er et videnscenter, der arbejder med dansk landbrugsdrift hver evig eneste dag.

Derfor kom det heller ikke som en overraskelse for os, da Landbrug og Fiskeristyrelsen for nylig opgjorde, at danske landmænd kun har brugt 52 procent af den ekstra kvælstofkvote i 2016, som fulgte med Fødevare- og Landbrugspakken. Allerede for et år siden forudsagde Seges nemlig nogenlunde samme udvikling – nemlig at landmændene ikke ville bruge al den gødning, de fik mulighed for.

Alligevel vakte det stor opsigt hos både Enhedslisten og Radikale Venstre, at regeringen valgte at lave politik ud fra, hvad en såkaldt ”lobbyorganisation” havde udregnet på baggrund af et ”besynderligt” spørgeskema i stedet for at tage den sikre vej og regne med, at landmændene ville bruge 100 procent af den ekstra gødning.

Endnu en gang må landbruget stå på mål for, at visse politikere har absolut ingen tillid til, at vi ikke bare hælder gødning ud til højre og venstre. Landmændene bruger kun det, der er nødvendigt, og korrigerer kvælstoftilførslen til behovet i det enkelte år.

Og der er flere årsager til, at Seges' beregninger holdt stik, og at landmændene ikke udnyttede hele kvoten.

For det første tegnede vintersæden ikke godt i foråret 2016, hvor landmændene gødsker, bl.a. på grund af oversvømmelser i det sene 2015. Og da et lavere forventet udbytte betyder lavere gødningsbehov, har det haft en indvirkning.

Derudover er det sådan, at normerne for kvælstof er gjort op i gennemsnit. Den ene halvdel af de danske landmænd har brug for mere gødning end normerne, men kan ikke bruge det, mens den anden halvdel ikke har brug for lige så meget og derfor fornuftigvis ikke bruger hele kvoten.

Desuden var det ikke alle landmænd, der nåede at få ændret deres gødningsplan, fordi ændringerne kom så sent på foråret.

Det ved vi i Seges, fordi vi sidder med disse problemstillinger hver evig eneste dag. Til orientering er vi for resten et videnscenter og ikke en lobbyorganisation.

De danske landmænd forsøger alt det, de kan med at udnytte det potentiale, som markerne har, og at producere mere for mindre.

I årene før Fødevare- og Landbrugspakken blev den danske fødevareproduktion svækket, da der ikke var mulighed for at gødske optimalt. Den danske brødhvede blev for eksempel fravalgt, fordi kvaliteten var så ringe, at alle brødene blev flade. I stedet importerede man hvede fra Tyskland.

Mere kvælstof giver højere proteinindhold og er afgørende for kvaliteten af fødevaren – og om vi mennesker overhovedet kan spise det. Det er ikke for sjov, at landmændene gerne vil have lov til at gødske og passe deres afgrøder. Det er nødvendigt.

Vi er sikre på, at landbruget tager denne kvælstof-udfordring op i alle led lige fra planlægning til udbringning og spredning. Det har vi allerede fået et bevis på, da landmændene nåede de frivillige krav for efterafgrøder, der netop skal være med til at trække kvælstofniveauet i den modsatte retning.

Fra Seges kan jeg love, at vi fra rådgivningens side arbejder benhårdt på at støtte landmænd og konsulenter i, hvordan kvælstofudnyttelsen forbedres. Og at vi bidrager med reelle fakta i debatten.

Der skal i hvert fald lyde en stor tak til regeringen for, at I turde stole på os, når bekymringsindustrien ikke gjorde.

Så bare rolig, Ida Auken, du kan godt sove roligt om natten, når Seges hjælper til med fakta og viden om landbruget.

Troels Toft, sektordirektør for planter, Seges

Læs også