Regeringen nedsætter landsbyudvalg

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har nedsat et udvalg, der skal sætte et fornyet fokus på landsbyernes fremtid, og hvordan de kan være levedygtige. Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er blandt medlemmerne.

Mens den samlede befolkning er vokset med fem procent på ti år, er indbyggertallet på landet og i landsbyerne faldet med syv procent.
Mange landsbyer har omstillet sig og fundet nye veje, blandt andet båret af et stærkt foreningsliv og ny erhvervsudvikling. Andre oplever fortsat tilbagegang i befolkningstal, beskæftigelse mv. Derfor besluttede forligskredsen, der stod bag den politiske aftale om moderniseringen af planloven, at der nedsættes et udvalg med fokus på landsbyudvikling. Det meddeler Landdistrikternes Fællesråd.

10 medlemmer

Erhvervsministeren har udpeget 10 medlemmer med kompetencer inden for flere områder, blandt andet erhvervsudvikling, fysisk plan-
lægning, foreningsliv og offentlig service. Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard er blandt medlemmerne.
- Det er af afgørende betydning for udviklingen i landdistrikterne, at vi politisk får et fornyet fokus på, hvordan vi skaber rammer for og udvikler flere levedygtige landsbyer. Mens de såkaldte kommunale centerbyer klarer sig godt, oplever vi nemlig en dobbelt urbanisering, hvor befolkningstallet forskydes fra nogle landsbyer og lokalsamfund til såvel de mellemstore og de større byer, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Læs også