Konsulenter baner vejen for bedre el-afregning til landmænd

Regnskabskonsulent Henriette Lund og cheføkonom Vicki S. Hansen kunne i foråret fejre, at de endelig havde fået elselskabet SE til at indse, at deres afregning var uhensigtsmæssig for kunderne.

Der blev indført nye afregningsregler for elafgifter pr. 1. april 2016. SE ændrede deres faktureringen på baggrund af de nye regler, til at opkræve aconto pr. måned med en årlig slutopgørelse.

Først når en faktura er endelig, og slutopgørelsen foreligger, kan landmænd få elafgiften retur fra Skat. Med en årlig opgørelse kunne der gå langt over et år fra landmanden havde forbrugt de første kilowatt-timer, til han kunne få elafgiften retur. For en mellemstor landmand kunne det betyde, at SE aconto fakturerede elafgift på 60 – 80.000 kr. hen over året. Et likviditetstræk, som var rigtig træls for mange landmænd i 2016, hvor økonomien var stram.

Efter megen tovtrækkeri hen over et års tid, indså SE endeligt, at faktureringsmodellen var en ulempe for deres kunder. God dialog med SE med flere, har gjort, at elselskabet nu har fået tilrettet fakturaerne, så de indeholder de rigtige specifikationer af afgifter og CVR nr. mv.

Opkrævningen sker nu kvartalsvis med endelig opgørelse hvert kvartal. Herved kommer de forud fakturerede elafgifter ned på niveauet 15-20.000 kr. for mellemstore bedrifter.

De to kvindelige regnskabskonsulenter bemærker med tilfredshed, at de endelig fik SE til at indse, at det var uhensigtsmæssigt, at selskabets opkrævningsmodel medførte, at landmændene ikke løbende kunne få tilbagebetalt elafgifterne hos Skat. 

 

Læs også