Udlændinge er kommet for at blive

Landbruget vil have et vedvarende behov for udenlandsk arbejdskraft. Så det kan betale sig at opkvalificere dem, siger uddannelseschef i Seges Akademi, Karen Tegllund.

Det er ikke bare et midlertidigt fænomen, at dansk landbrug er nødt til at bero på udenlandsk arbejdskraft.

Der for må virksomhedsejerne besinde sig på at få opkvalificeret rumænske og ukrainske eller andre udenlandske medarbejder, som også selv besinder sig mere og mere på at slå sig permanent ned i Danmark, påpeger Seges Akademi.

- Det er hammervigtigt, at landmændene nu kan fastholde de udenlandske medarbejder, som vi får til landet. Det er fint nok med noget udskiftning, men det er bedre, når folk bliver her efter at være kommet godt ind i virksomheden, siger uddannelseschef i Seges Akademi, Karen Tegllund, på baggrund, også af meldinger fra landmænd.

 

Kan ikke undvære udlændinge

Hun siger, at udenlandske medarbejder er ekstremt vigtige for landbruget.

- Hvis vi ikke havde de udenlandske medarbejdere, så ville vi jo mangle arbejdskraft i landbruget. Og det vil vi også gøre i fremtiden, siger uddannelseschefen.

Hun påpeger, at det også er en udfordring for landbruget, at der nu er et økonomisk opsving med truende flaskehalsproblemer for arbejdskraften.

- Der bliver hevet og slidt i medarbejderne fra mange branchers side. Og derfor skal landbruget også skabe nogle attraktive forhold for de her udenlandske medarbejdere. At dygtiggøre dem er en måde at værdsætte dem på. Jeg hører mange landmænd sige, at de godt kan være bekymrede for, at deres medarbejder nu vil over i Vestas eller Arla eller den lokale tømrervirksomhed og arbejde, siger Karen Tegllund.

 

En tredjedel af landbrugsansatte er udlændinge

 

Lige knap en tredjedel (32 procent) af alle ansatte inden for landbrug, skovbrug og fiskeri – eller i alt 9226 personer - var pr. januar 2017 udlændinge, heraf størsteparten ansat i landbruget, som har langt flest arbejdspladser. Det er en stigning på 42,8 procent siden januar 2012. viser en opgørelse, som Dansk Erhverv og Nordea har udarbejdet for Berlingske Business.

Imens overstiger antallet af udenlandske ansatte på det danske arbejdsmarkedet nu antallet af danske ledige. Nemlig med næsten 180.000 udlændinge mod 115.000 arbejdsløse. Samlet set er antallet af udenlandske ansatte på det danske arbejdsmarked steget med over 48.000 personer siden 2012.

Og med timelønninger i lande som Polen eller de baltiske lande på mellem to euro og fire euro, har østeuropæiske ansatte stor motivation for at arbejde i Danmark, konstaterer cheføkonom i Nordea Helge. J. Pedersen.

 

De fleste udlændinge er østeuropæere

Imens siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup til Information om landbrugets østeuropæiske ansatte:

- De spiller en afgørende rolle for landbruget. Produktionsdanmark ville slet ikke hænge sammen uden østeuropæerne.

Ifølge Kommunernes Landsforening er antallet af østeuropæere, som har bosat sig i Danmark, mere end syvdoblet siden murens fald for 28 år siden, så der nu i 2017 er over 153.000 udlændinge fra den gruppe lande. Ifølge KL arbejder 11 procent af de østeuropæiske tilflyttere i landbruget. De fylder mest i Midt- og Sønderjylland, hvor de mest arbejder inden for landbrug og industri.

 

Frygter mangel på også udlændinge

 Imens overvejer Horsens kommune at lave en særlig rekrutteringsindsats over for østeuropæere, sådan som regionerne gjorde det for en halv snes år siden i mangel på læger og sygeplejersker i forhold til arbejdskraft fra Indien og andre lande.

- Flere virksomheder er bekymrede over, at gode østeuropæiske medarbejdere siger op og rejser hjem, fordi lønniveauet og arbejdsforholdene i deres hjemlande bliver bedre. Det er en udfordring i en tid, hvor der mangler arbejdskraft, siger kommunens erhvervschef Signe Marie Schmidt til KL’s nyhedsbrev, Momentum.

I Dansk Erhverv siger cheføkonom Steen Bocian til Berlingske Business, at udenlandsk arbejdskraft får en stigende rolle:

- Vores arbejdsmarked er blevet globalt. Hvis der bare skal være plads til lidt realvækst i i økonomien i de kommende år, så skal der komme mange flere udlændinge til landet. De er med til at sikre, at vi ikke har et rødglødende arbejdsmarked. Det er rigtigt mange, som er kommet til siden 2012, og de udgør en kæmpeforskel.

 

Læs også