Brugerbetaling for Danish Transport Standard

Indtil nu har Seges Svineproduktion afholdt omkostningerne til driften af Danish Transport Standard. Men en markant stigning i antallet af vaskede biler gør, at der fremadrettet indføres delvis brugerbetaling.

Fra den 1. januar 2018 vil det koste 62 øre per eksporteret gris at opretholde det høje niveau af smittebeskyttelse via Danish Transport Standard. Det er 50 procent af den reelle omkostning. Resten vil blive afholdt af Seges Svineproduktion.

- De tre vaskepladser, vi samarbejder med, er med til at sikre danske svinebesætninger mod smitsomme sygdomme. Indtil 1. januar 2018 er alle omkostningerne forbundet med DANISH Transportstandard blevet dækket via fællesmidler. Men den markante stigning i eksporterede smågrise de seneste år har gjort, at udgifterne til ordningen er steget markant, siger Erik Larsen, som er formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Jo flere grise, der bliver eksporteret, desto dyrere bliver det at drive ordningen. Det er baggrunden for, at der nu vil komme delvis brugerbetaling.

- Med det antal vaske vi har pt. koster det ca. 16 mio. kroner om året at drive ordningen. Det tager penge fra vores innovationsarbejde og er derfor ikke en holdbar løsning med den store eksport, vi har haft de senere år, forklarer Erik Larsen.

Genberegnes årligt

Seges Svineproduktion vil løbende registrere antallet af eksporterede grise fra hvert CHR-nummer, og vil – på baggrund af det – fakturere producenterne. Prisen på 62 øre er 50 procent af den reelle omkostning og vil derfor blive genberegnet en gang om året. Faktura vil blive udsendt hver måned – de første i februar 2018.

Tjek vaskecertifikatet

De DANISH-godkendte rengørings- og desinfektionspladser er et af midlerne i kampen mod at holde ondartede svinesygdomme ude af Danmark. Derfor er det uhyre vigtigt, at man som eksporterende producent sørger for, at svinetransporterne, man benytter, er blevet vasket og desinficeret hos en DANISH-godkendt rengørings- og desinfektionsplads, og at bilen har overholdt eventuel karantæne.

- Hvis en sygdom som afrikansk svinepest kommer til Danmark, vil det koste mindst 2,5 milliarder kroner. Du kan sikre dig, at den transportbil, der holder på gårdspladsen og skal hente grise hos dig, har et vaskecertifikat ved hjælp af appen "Tjekvogn”, siger Erik Larsen.

Læs også