Se resultatet inden investeringen er gjort

Onsdag den 8. november sætter LandboNord fokus på fjerkræ. Det sker ved en temadag, som blandt andet kommer til at handle om det proaktive nulpunkt – et dynamisk optimeringsværktøj, som kan give landmanden svar på, hvad det vil betyde for bundlinjen i hans regnskab, hvis han øger tilvæksten.

Det er nyt når LandboNord den 8. november inviterer alle fjerkræproducenter indenfor til en eftermiddag med fokus på økonomi, stalde, miljø, foder, trends og teknologi klokken 14.30.
- Vi har mange, både økologiske og konventionelle, slagtekyllinger, æglæggere og rugeægsproducenter i vores område, og samtidig har vi kompetencerne her i huset til at kunne flytte resultater på de enkelte bedrifter, siger Martin Svaneborg, driftsøkonom ved LandboNord med speciale i fjerkræ.


Det proaktive nulpunkt

Et af hovedpunkterne er økonomi og det proaktive nulpunkt.
Man udregner ved rådgivningsvirksomheden, det proaktive nulpunkt ved kvæg, svin, mink og nu også fjerkræ.
- Det er et dynamisk optimeringsværktøj, hvor vi indlæser landmandens regnskab og sammenligner ham med for eksempel andre slagtekyllingeproducenter, som ligger i top 25, forklarer Martin Svaneborg.
Landmanden får punkter, hvor han kan gøre det bedre, præcis som man kender fra benchmarking.
- Vi kan modellere med regnskabet og vise landmanden, hvad det betyder, hvis hans kyllinger øger tilvæksten med for eksempel 100 gram. Vi regner altså regnskabet »færdigt«.
LandboNord mener, at fjerkræproducenter er nogle af dem, som virkelig kan flytte noget på grund af deres store enheder. Her betyder 100 gram mere tilvækst for måske 35.000 kyllinger alverden på bundlinjen.


6-kantet stald

Temadagen sætter også fokus på nytænkning omkring staldbygningerne.
LandboNord oplever at mellem 90 og 95 procent af de danske fjerkræstalde er ens. Derfor vil Peter Vingerling fra Vencomatic Group, Holland, fortælle om et hollandsk koncept, som langt fra ligner de firkantede bygninger herhjemme.
Her har staldproducenten i samarbejde med dyreværnsorganisationer udviklet et koncept på baggrund af forbrugernes efterspørgsel om mere velfærd for æglæggende høns.
Stalden er sekskantet og er bygget med tanken om, at hønen skal så tæt på sit naturlige miljø som muligt. Derfor er der adgang til udearealer, sand, græs, træer og så videre.
Konceptet hedder Roondell og har fået topkarakterer af de hollandske dyreværnsorganisationer.


Æggene udruges i stalden

Vencomatic står også bag X-Trek konceptet til slagtekyllingeproducenter, som går ud på, at kyllingerne udruges direkte i stalden og ikke på rugeriet.
- På den måde undgår man blandt andet transport af daggamle kyllinger, fortæller Søren Skriver, økonomikonsulent ved LandboNord med speciale i fjerkræ.
Æggene ligger i bakker som hænger et lille stykke over staldgulvet. Når æggene klækker kan kyllingen hoppe ned på gulvet, hvor den har adgang til vand og foder fra start.
- Det giver kyllingen en bedre start. Den kommer hurtigere i gang, hvilket blandt andet kan sænke dødeligheden, øge tilvæksten og så videre. Det er en investering, som man kan sætte ind i sit proaktive nulpunkt, og med det samme se, hvad resultatet på bundlinjen vil blive, siger Søren Skriver


Ny miljølovgivning

Miljørådgiver Anna Birgitte Thing, LandboNord, vil fortælle om hvilken betydning det nye fosfor-loft har for fjerkræproducenterne.
Der vil også være et indlæg om foderomkostninger, hvor foderchef Peter Jakobsen, LandboNord og John Jensen fra AgroMarkets, vil fortælle om, hvordan man få bedre styr på sine omkostninger til foder.
Ivan Baadsgaard fra LandIT slutter af med at fortælle om de nyeste trends indenfor fødevarer og teknologi. Han vil give et indblik i hvad forbrugerne tænker og hvordan man gør i andre lande.
- Vi håber at kunne få producenterne til at tænke over, om den måde de gør tingene på, er den bedste – og hvem den er den bedste for. Producerer de det, forbrugerne vil have? Og er der ting i produktionen, som kan gøres anderledes til glæde for både forbrugerne, landmandens bundlinje og konkurrenceevne?, spørger Martin Svaneborg.
Det og meget mere kan man blive klogere på til arrangementet, som er gratis. Tilmelding er nødvendi

Læs også