Kommunalpolitikere i kostalden

Mange emner blev vendt, da Centrovice havde inviteret lokalpolitikere ud på landet. Fremmødet af vælgere var dog begrænset.

 I den seneste tid har der været mange tiltag for at få vælgerne i tale forud for næste uges kommunalvalg. Udover plakater i lygtepælene, valgannoncer, facebook-opslag osv., har der også været afviklet flere vælgermøder rundt om i kommunerne. Møder, som ikke altid vækker den største interesse hos de vælgerne, men som oftest mest tiltrækker de trofaste »partisoldater«.
Sådan var indtrykket også ved to vælgermøder, som landboforeningen Centrovice forleden havde taget initiativ til, netop for at sætte landbruget på dagsordenen.
Både ved mødet hos mælkeproducent Henrik Terkelsen i Bøllemosen ved Gudbjerg og på Ditlevdal Bison Farm hvor var der ud over en håndfuld lokalpolitikere i panelet kun en snes tilhørere. Og heraf kun et begrænset antal landmænd, i forhold til arrangørernes forhåbninger.

Sagsbehandlingstid
Til gengæld var der begge steder en livlig debat, hvor emnerne rakte sig vidt - fra EU-spørgsmål til lokale fødevarer, oprensningen af kommunens vandløb, økologiske fødevarer i institutionerne og meget andet.

Læs mere i denne uges LandbrugFyn

Læs også