Godt samarbejde med kommuner fortsætter

SLF ser frem til fortsat godt samarbejde med kommunerne hér efter kommunalvalget 2017.

- Fra Sønderjysk Landboforenings side ønsker vi kommunalbestyrelser og borgmestre i vore medlemskommuner et stort tillykke med valget.

- Vi kan med tilfredshed konstatere, at borgmestrene i Tønder, Haderslev og Vejen har fået mulighed for at forsætte ledelsen af deres respektive kommuner, selv om nogle på baggrund af stemmeafgivelserne har været lidt udfordret, lyder det fra SLF´s formand, Christian Lund.

- I SLF mindes vi med glæde de tre vælgermøder, som Sønderjysk Landboforening holdt sammen med tre virksomheder i henholdsvis Tønder, Haderslev og Vejen. Vi mødte stor forståelse for, at der skal være plads til et landbrugs- og fødevareerhverv i udvikling i kommunerne, fortsætter han, og uddyber:

- Ikke mindst kan vi nu glæde os over, at de partier og kandidater, der kommer til at sidde på ledelsen af kommunerne, havde særlig god forståelse af sammenhængen og mellem et aktivt landbrugserhverv og den beskæftigelse, aktivitet og indkomst, landbruget giver anledning til. På den baggrund forventer vi, at den positive erhvervspolitiske linje fortsætter i de næste fire år.

- Fra SLFs side skal der ikke herske tvivl om, at landbrugs- og fødevareerhvervet gerne vil være en aktiv medspiller i fremtidens sønderjyske kommuner. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med de nye borgmestre og kommunalbestyrelser, hvor vi via relevante møder vil lægge stor vægt på en dialogbaseret tilgang til de fælles løsninger, vi skal finde om erhvervsvilkår, vandløb, vandplaner, natur, miljøsagsbehandling og meget andet, slutter Christian Lund.
 

Læs også