Ny direktør i Biogasbranchen

Brancheforeningen Biogasbranchen har hyret Frank Rosager som ny direktør. Han kommer fra en chefstilling i HMN Naturgas.

Foreningen Biogasbranchen, der blev stiftet i marts 2017 ved en fusion af Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg, har besluttet at styrke foreningens interessevaretagelse ved at ansætte Frank Rosager som ny direktør for Biogasbranchen.

Frank Rosager kommer fra en stilling som planlægnings- og udviklingschef i HMN Naturgas og har tidligere været direktør i Xergi, der er et selskab, der bygger og driver biogasanlæg i Danmark og i udlandet.

Fra den relativt nye forening lyder det, at biogasbranchen er i kraftig vækst og vil i fremtiden være en essentiel del af Danmarks  energiforsyning.  Allerede fra 2018 vil over 10 procent af den gas, der aftages fra det det danske gasnet være biogas.

Medtages den biogas der leveres direkte til procesindustrien samt til elproduktion overstiger biogassen 15 procent af gasforbruget i Danmark.

Samtidig løser biogassen nødvendige samfundsopgaver i relation til landbruget og affalds-sektoren, ved at sikre recirkulation af vigtige næringsstoffer samt ikke mindst til at indfri Danmarks klimaforpligtigelser i forhold til Paris aftalen.

 Frank Rosager tiltræder stillingen den 1. januar 2018

Læs også