Yara vil udnævne N-ambassadører

Mens en håndholdt N-tester fortæller noget om kvælstofoptagelsen som opfølgning på gødskningsstrategien, kan en N-sensor direkte medvirke til ekstra to hektokilo pr. hektar og en nemmere høst ved hjælp af en omfordeling af gødningen på den enkelte mark.

Efter Landbrugspakken og den øgede adgang til mere kvælstof skruer gødningsproducenten Yara nu op for fagligheden. Og meget gerne i samarbejde med rådgivningssystemet.

Det kan lyde lidt modsatrettet, når et firma, der tjener sine penge på at sælge gødning, sætter mange kræfter ind på at få landmænd til at økonomisere med kvælstoffet. Men det er der ifølge chefagronom hos Yara, Jesper Ulnitz, mange gode grunde til.

- Vi har fået fagligheden tilbage og kan nu begynde at gødske mere intelligent end tidligere, forklarer han på Yaras vækststartsmøder rundt omkring i landet.

N-sensorer udbredte i Tyskland

Yara skruer derfor op for argumenterne for at få landmændene til at målrette sin gødskning ved hjælp af N-sensorer og N-testere.

- De håndholdte N-sensorer er allerede i brug hos en række rådgivningscentre, og i den kommende tid vil vi forsøge at udnævne ti landmænd som nye N-ambassadører, der under favorable vilkår kan komme til at bruge N-sensorer, forklarer Jesper Ulnitz.

- I Tyskland kører der mellem 600 og 700 N-sensorer og i Sverige er der også en del, mens vi i Danmark har været begrænset af kvælstofrestriktionerne. Men vi vil nu gerne videre med dem her i Danmark, fordi vi finder, der er en række fordele, vi bør udnytte.

Robin Hood-metode

Jesper Ulnitz kalder det for markens Robin Hood-metode, når man ved hjælp af en N-sensor kan graduere og omfordele kvælstoffet på en given mark og hvor stadig større marker potentielt har større variation.

- Jo større variation på marken jo mere får man ud af at graduere gødskningen ved hjælp af en omfordeling, fortæller han.

- Fra halvmarksforsøg, vi var med til for snart mange år siden, ved vi, at man generelt kan opnå to hektokilo ekstra pr. hektar, når man omfordeler den samme totalmængde efter planternes potentiale indenfor samme mark.

Øger mejetærskerkapaciteten 

Et andet argument, der netop ved høsten 2017 er blevet aktualiseret, er mejetærske–ens kapacitetsudnyttelse.

- Vi ved, at gradueret gødskning under givne forhold med gødskning tæt på økonomisk optimum kan reducere lejesæd fra 30 til 5 procent, og at der i Tyskland er målt en øget mejetærskerkapacitet på fem tons mere i timen, fortæller Jesper Ulnitz.

- I praksis svarer det til mellem 7 og 15 procent højere mejetærskerkapacitet.

Læs også