Danske frugtavlere kan stadig søge om krisehjælp

EU har vedtaget en ny kriseordning for frugt og grønt

Tidligere på året åbnede Europa-Kommissionen en kriseordning for frugt og grønt som følge af Ruslands importforbud.

Midlerne blev imidlertid hurtigt brugt op, men nu har Kommissionen vedtaget en ny kriseordning. Det oplyser NaturErhvervstyrelsen.

- I forhold til den tidligere kriseordning er der blandt andet tilføjet enkelte nye produktkategorier, og der er reserveret en specifik mængde til hver medlemsstat, som medlemsstaten selv har mulighed for at vurdere, om man ønsker at anvende, skriver NaturErhvervstyrelsen på sin hjemmeside.

Hos styrelsen kan man høre mere om mulighederne i den nye ordning.

Læs også