Hollandske slagtesvin tyvstarter på kobber

Mere kobber end lovligt i hollandsk startfoder

Når hollandske slagtesvin har en god produktivitet, så kan det skyldes, at EU's grænseværdier for brug af kobber bliver overtrådt.

Det kom frem ved Fagligt Nyt, som Videncenter for Svineproduktion (VSP) afholdt for svinerådgivere tidligere på ugen.

Ud fra et udgangspunkt om, at økonomien i hollandsk slagtesvineproduktion er den bedste i Europa, havde VSP valgt at teste en typisk hollandsk måde at fodre slagtesvin på mod en typisk dansk metode. Det indebar to-fase fodring med hollandsk foder versus brug af en dansk enhedsblanding.

Undersøgelsen viste, at det hollandske startfoder præsterede betydeligt bedre end et dansk enhedsfoder.

Til gengæld indeholdt det hollandske startfoder mere kobber, end der er lovligt.

Læs mere i Svinefokus i Effektivt Landbrug fredag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også