Regeringen er parat til at købe landbrugsjord

Naturstyrelsen skal til at opsøge lodsejere, der måske har landbrugsjord, der kan blive til ny natur

Regeringen har tirsdag præsenteret sit finanslovsforslag. Og her har man blandt andet afsat millioner af kroner til at udtage landbrugsjord.

Man har således afsat i alt 165 millioner – inklusiv medfinansiering fra EU – til en ny tilskudsordning, der skal få landmænd til at vende de lavtliggende landbrugsarealer ryggen. Arealerne skal i stedet blive til natur og må ikke pløjes op igen. Det oplyser Miljøministeriet.

- Nu kan vi købe større landbrugsarealer op og omlægge dem permanent til natur, så de aldrig mere bliver sprøjtet eller drænet. Det vil gavne biodiversiteten i den danske natur, og det kan give sammenhæng mellem eksisterende naturområder, siger miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i en pressemeddelelse.  

Heri fremgår det, at de 165 millioner kroner kan resultere i op til 2.500 hektar ny natur. Initiativet vil bidrage til at nå målene i regeringens Naturplan Danmark, som er på vej inden for kort tid.

Landmænd opsøges

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) håber, at mange landmænd har lyst til at være med:

- Vi har landet en fornem grøn tilskudsordning, som er god for både klimaet og miljøet. Samtidigt venter der en økonomisk gulerod for de landmænd, der viser grønt sindelag og holder ploven fra magre og lavtliggende jorde. Derfor håber jeg, at rigtig mange landmænd får lyst til at gå frivillighedens grønne vej, og være med i den nye ordning.

Ifølge Miljøministeriet vil Naturstyrelsen som noget nyt opsøge lodsejere, der kunne tænkes at have jord, de gerne vil lade stå som natur.

Arbejdet går i gang allerede i løbet af i år.

Læs også