Bliv mælkeproducent i Vietnam

Salget af mælk boomer i Vietnam, og produktionen kan ikke følge med den hastigt stigende efterspørgsel

Vietnam er én vækstøkonomi mange forventer meget af.

Med årlig økonomisk vækst på fem til seks procent siden midten af 1980´erne, en befolkning på cirka 90 millioner mennesker, hvoraf halvdelen er under 30 år, samt en hastigt voksende middelklasse i byerne er potentialet til at få øje på.

- Det gælder også inden for mejerisektoren, da den vietnamesiske befolkning for alvor er begyndt at få smag for mælk og andre mejeriprodukter, oplyser Pia Starbæk fra den danske ambassade i Vietnam.

- Drevet af en høj efterspørgsel efter mejeriprodukter, oplever mejerisektoren i Vietnam i øjeblikket vækst på 20 procent årligt.

Der er fortsat en stor del af mælkeforbruget, der stammer fra mælkepulver, som hovedsageligt er importeret eller langtidsholdbar mælk, men forbruget af frisk mælk vinder mere og mere frem.

Stor mangel på frisk mælk

Den vietnamesiske mælkeproduktion i dag kan slet ikke følge med efterspørgslen, og branchefolk vurderer, at Vietnam i øjeblikket kun er i stand til at imødekomme cirka 30 procent af forbrugernes efterspørgsel på frisk mælk.

I gennemsnit drikkes der cirka15 liter frisk mælk per indbygger i Vietnam om året.

- Det synes måske ikke umiddelbart af meget sammenlignet med andre lande i regionen, men forbruget er femdoblet inden for de sidste 15 år, og alt tyder på, at den udvikling fortsætter de kommende år i takt med den økonomiske vækst, oplyser Pia Starbæk.

- Det er en udvikling, der i høj grad også er drevet af, at forbrugerne i Vietnam forbinder mælk og mejeriprodukter med en sund levevis. Samtidig er den vietnamesiske regering optaget af at forbedre folkesundheden.

Store, moderne stalde på vej

I dag foregår 70 procent af mælkeproduktionen i små familiedrevne landbrug med få køer, og mælken har lang vej fra malkning til opsamling og forarbejdning.

- De nuværende produktionsmetoder giver i gennemsnit 12-13 kg mælk pr. ko/dag, men i takt med øget produktivitet inden for sektoren regner man med at nå op på 22 kg mælk pr. ko/dag i nærmeste fremtid, fortæller Pia Starbæk videre.

- Samtidig er der fra den vietnamesiske regerings side opstillet en målsætning om at øge bestanden af malkekøer fra cirka 186.000 i 2013 til 500.000 i 2020 med henblik på at imødekomme den voksende lokale efterspørgsel.

I dag importeres hovedparten af malkekøer fra Australien og New Zealand.

Farm med 130.000 malkekøer på vej

Produktivitetsforbedringer og udvidelser af kvægbestanden er især drevet af de førende lokale mælkeproducenter.

- Vinamilk er den ubestridte største spiller målt på markedsandele. De lokale mælkeproducenter foretager i disse år store investeringer i import af malkekvæg, etablering af store staldanlæg samt moderne mejerier med den nyeste teknologi fra udlandet, fortæller den danske ambassade i Vietnam.

- TH Milk er en anden lokal producent, som inden for en kort årrække har markeret sig som en vigtig spiller i professionaliseringen af mejerisektoren.

TH Milk har med indkøb af nyeste teknologi og viden fra udlandet etableret en moderne og effektiv produktion, der understøtter alle dele af produktionskæden lige fra opdræt, foder, produktion og mejeridrift. Virksomheden opererer i stor skala og forventer at have en besætning på 130.000 malkekøer på plads i 2017 på sin farm i den nordlige del af Vietnam.

Investeringsbehov i hele forsyningskæden

Markedsmulighederne inden for den vietnamesiske mejerisektor vurderes at være gode i flere led af produktionskæden.

- Der er brug for malkekvæg og viden om opdræt. Samtidig er der behov for rådgivning om veterinære forhold og sygdomsforebyggelse, påpeger Pia Starbæk.

- På fodersiden ses der også at være gode markedsmuligheder, både i forhold til foder og fodermøller. I dag importeres hovedparten af foder og foderingredienser fra udlandet med høje priser til følge, og den lokale foderstofindustri, som er domineret af udenlandske virksomheder, er i gang med at skrue op for produktionen af foder med henblik på at sikre en højere grad af forsyning fra hjemmemarkedet. Der ses også at være behov for staldudstyr, herunder klimakontrol anlæg.

Som følge af de store lokale aktørers investeringer i udbygning af mejerisektoren er der ligeledes muligheder for salg af løsninger, der bidrager til høj produktivitet og fødevaresikkerhed, og der vil også være et voksende marked for salg af ingredienser til mælkeproducenterne.

Læs også