Nye miljøteknologitilskudspuljer på i alt 235 millioner kroner

Det nye landdistriktsprogram for perioden 2014 – 2020 er i godkendelsesproces med EU kommissionen og forventes godkendt i efteråret.

Der er dog taget fat på første fase for perioden 2014 – 2015, hvor der primært vil ske videreførelse af tidligere indsatser. I 2015 kommer der en særlig pulje på 76,6 millioner kroner til miljøteknologi og miljøprojekter til landmænd, som har obligatoriske randzoner. Der forventes flere nye tiltag, blandt andet omfattende et nyt moderniseringsprogram.

 

Fase et omfatter foreløbigt følgende ordninger:

 

Der åbnes for ansøgninger til miljøteknologi til staldinvesteringer i kvæg og svinestald i perioden 11. august til 12. september 2014. Her er der en pulje på 145 millioner kroner hvor de 93 millioner kroner er reserveret til staldteknologi til kvæg, og 37 millioner kroner reserveret til svin samt 15 millioner kroner til reduktion af kvælstofbelastningen ved gylle. Der er en tilskud på 40 procent i denne ordning.

 

Der åbnes for ansøgninger om miljøtilskud til etablering af stalde med løsgående søer i farestalde i perioden 18. august til 15. september 2014. Der er en pulje på 50 millioner kroner, og der er et tilskud på 40 procent, dog maksimalt 7.500 kroner pr. stiplads.

 

Der åbnes for ansøgninger til økologisk investeringsstøtte i perioden 18. august til 15. september 2014.  Der er en pulje på 40 millioner kroner og en tilskudsprocent på 40 procent.

 

Udviklingskonsulent Niels Jensen, Landbo Limfjord har oplevet stor interesse hos landmænd til de nye tilskudsordninger og afventer med stor spænding de nye vejledninger om, hvilke teknologier der kan gives tilskud til. Disse forventes først primo august.

 

Landbo Limfjord har i perioden 2010-2013 fået godkendt ansøgninger på 114 stk. teknologier med et samlet tilskud på 18,1 millioner kroner. Der er hentet tilskud til investeringer i mange forskellige teknologier, blandt andet fuldfodervogne, robotskrabere, fasefordringsanlæg, luftrensningsanlæg, formateringsanlæg, forsuringsanlæg, gyllekøling, radrenser, ventilation og høje skorstene, sensorbaseret ukrudtssprøjter, græsmarkstromle med græssåningsudstyr, klimahuler og strigle samt portaltraktor med udstyr.

Læs også