Lastbiler skal udlede mindre CO2

Europa-Kommissionen vil muligvis fastsætte obligatoriske grænser for den gennemsnitlige udledning af CO2

Omkring en fjerdedel af alle CO2-udledninger fra vejtransport i EU kommer fra lastbiler og busser.

Sådan lyder det fra Europa-Kommissionen, der onsdag vedtog en ny strategi. Med strategien ønsker kommissionen at lastbiler og busser i fremtiden skal bruge mindre brændstof og udlede mindre kuldioxid (CO2).

- Først indførte vi regler for biler og varevogne, og resultaterne ser vi nu: Der er nu færre udledninger, luftforureningen i byerne bliver mindre og forbrugerne har adgang til mere innovative og brændstofeffektive køretøjer, siger klimakommissær Connie Hedegaard i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Det er derfor, vi i dag (onsdag, red.) vender opmærksomheden mod lastbiler og busser. Strategien indeholder tiltag, som med tiden vil mindske CO2-udledningerne fra denne type køretøjer, spare operatørerne penge og gøre EU mindre afhængig af olie.

Overvejer måske flere tiltag

Ifølge Europa-kommissionen fokuserer strategien på kortsigtede tiltag, som skal certificere, indberette og overvåge udledninger fra tunge køretøjer.

Når denne lovgivning er trådt i kraft, vil Kommissionen muligvis overveje yderligere tiltag til at mindske CO2-udledninger fra tunge køretøjer.

- Den mest åbenlyse mulighed er at fastsætte obligatoriske grænser for den gennemsnitlige udledning af CO2 fra nyregistrerede tunge køretøjer, som det allerede er tilfældet for biler og varevogne, oplyser Europa-Kommissionen.

- Andre muligheder kunne omfatte udvikling af en moderne infrastruktur, som støtter alternative brændstoffer til tunge køretøjer, smartere prissætning på brugen af infrastruktur, effektiv og sammenhængende anvendelse af beskatning af køretøjer i medlemslandene og andre markedsbaserede mekanismer.

Strategien sendes nu videre til Europa-Parlamentet og Rådet.

Læs også