Kommune vil kortlægge landbrugsjords sårbarhed

Horsens Kommune har sendt en ansøgning af sted til Miljøministeriet om at blive testkommune for et projekt i oplandet til Horsens Fjord

Et pilotprojekt kan være på vej på vingerne i Horsens Kommune.

I kommunen ønsker man nemlig at medvirke til en mere nuanceret regulering af landbrugets anvendelse af kvælstof ved at sondre mellem landbrugsarealerne. Man vil derfor gerne have lov til at afprøve en undersøgelsesmetode, der skal afdække landbrugsarealernes beskaffenhed.

- Vi har sendt en ansøgning til Miljøministeriet om at blive testkommune for et projekt i oplandet til Horsens Fjord og håber naturligvis på at blive udvalgt, siger direktør for Teknik & Miljø i Horsens Kommune Tom Heron i en pressemeddelelse.

Projektet går ifølge Horsens Kommune i korthed ud på at lave en mere nuanceret regulering af landbrugets anvendelse af kvælstof ved at sondre mellem landbrugsarealerne – altså gøde mere de steder, hvor der ikke er stor udvaskning af kvælstof til overfladevand og grundvand. Og gøde mindst – eller helt undlade at gøde - hvor udvaskningen er størst.

- I stedet for nu, hvor reguleringen sker gennem generelle krav, skal landbrugsarealernes kvalitet og beliggenhed i forhold til for eksempel vandløb med mere være afgørende for, hvor meget kvælstof landmændene anvender. På den måde kommer reguleringen til både at tage hensyn til landbrugserhvervet og til miljøet, lyder det fra Tom Heron.

Bredt samarbejde

Han understreger samtidig vigtigheden af, at der opnås enighed blandt alle interessenter om valg af metode til udpegning af robuste og sårbare arealer.

Der er derfor lagt op til, at projektet skal laves i et tæt samarbejde mellem alle de største interessenter på området – landbrug, stat og kommune – bistået af et rådgivningsfirma.

Læs også