Minister fastholder: Randzoner er et godt virkemiddel

Fødevareminister Dan Jørgensen og miljøminister Kirsten Brosbøl i åbent samråd i Fødevareudvalget

Onsdag oprandt dagen, hvor fødevareminister Dan Jørgensen (S) og miljøminister Kirsten Brosbøl (S) skulle svare på spørgsmål i et åbent samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Efter ønske fra Erling Bonnesen (V) og Leif Mikkelsen (LA) skulle Dan Jørgensen og Kirsten Brosbøl blandt andet svare på, hvorfor regeringen fortsat anser det for nødvendigt at opretholde de gældende regler om randzoner.

Og ved samrådets begyndelse konstaterede Leif Mikkelsen, at der ikke ville være den store grund til at holde samrådet, hvis loven om randzoner blev forkastet.

Men Fødevareudvalgets medlemmer kunne godt finde deres spørgsmål frem, for Dan Jørgensen lagde i sit indledende indlæg ud med at sige:

- Randzoner er et godt virkemiddel. Randzoner har høj omkostningseffektivitet.

- Vi går efter målet

Baggrunden for samrådet var en artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten i januar, som beskrev en rapport, der viser, at dansk landbrug har reduceret kvælstofudledningen med 7.000 tons mere, end Naturstyrelsen forudsatte.

Miljøminister Kirsten Brosbøl satte dog spørgsmålstegn ved, om indsatsen for at nå en kvælstofreduktion på 9.000 tons er tæt på at være nået.

- Det mener Videncentret for Landbrug, men vi når ikke frem til samme konklusion. Vi mener stadig, der er brug for en indsats for at nå i mål. Vi overimplementerer ikke. Vi går efter at nå målet på 9.000 tons, og vi mangler stadig i omegnen af 6.000 tons, fastslog Kirsten Brosbøl.

I Effektivt Landbrug torsdag kan du læse mere fra debatten ved det åbne samråd, hvor spørgelysten var stor blandt medlemmerne af Fødevareudvalget.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også