L&F vedtager politik for smittebeskyttelse

I de næste år vil Landbrug & Fødevarer, Kvæg komme med kampagner for at forbedre smittebeskyttelsen i kvægbesætninger

Landbrug & Fødevarer (L&F), Kvæg har netop vedtaget en branchepolitik for smittebeskyttelse.

Politikken skal danne grundlag for et arbejde, hvor alle danske kvægbrugere sørger for, at smittebeskyttelsen i danske besætninger med kvæg er god nok. Det skriver Kvæg Nyt.

Ifølge L&F, Kvæg viser eksempelvis de seneste års erfaringer med sygdomsudbrud, øget globalisering og stadig større besætninger, at tiden er inde til at vedtage et sæt fælles retningslinjer for arbejdet med smittebeskyttelse.

Derfor begynder arbejdet med at planlægge og gennemføre kampagner. Ifølge Kvæg Nyt vil kampagneaktiviteterne strække sig over flere år.

Læs også