Kommuner kan søge om støtte til vandløbsrestaurering

Formålet med ordningen er at forbedre levestederne for dyre- og planteliv i vandløb – samtidig med, at vandmiljøet forbedres

I år bliver der åbnet for to ansøgningsrunder til kommunale projekter med relation til vandløbsrestaurering.

Når de to ansøgningsrunder åbner, kan kommuner søge om tilskud til forundersøgelse af – og gennemførelse af – fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger og udlægning af gydegrus. Det oplyser NaturErhvervstyrelsen.

Formålet er ifølge styrelsen at forbedre levestederne for dyre- og planteliv – herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje – samtidig med, at vandmiljøet forbedres.

- Åbningen af ansøgningsrunderne er afhængig af, at bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering ændres. NaturErhvervstyrelsen har derfor sendt et forslag til ændringsbekendtgørelse i høring, lyder det fra NaturErhvervstyrelsen.

NaturErhvervstyrelsen administrerer ordningen i samarbejde med Naturstyrelsen.

Læs også