Temamøder om landbrug

Der bliver lejlighed til at møde Martin Merrild på Nordeas temamøder rundt omkring i landet

»Hvordan realiseres vækstpotentialet på din bedrift?«

Sådan lyder temaet for Nordeas temamøder 2014, hvor der sættes fokus på, hvordan vækstpotentialet virkeliggøres ude på den enkelte landbrugsbedrift.

Samtidig vil mødedeltagerne få et opdateret billede af den aktuelle økonomiske situation. Der holdes fire temamøder:

I Randers onsdag den 29. januar, i Herning mandag den 3. februar, i Kolding tirsdag den 4. februar og i Ringsted onsdag den 5. februar.

Nordea peger i indbydelsen på, at dansk landbrug står ved en milepæl. Efter en årrække med lav indtjening og begrænset investeringstakt, tegner der sig lysere tider. Ifølge Landbrug & Fødevarer er der tegn på et stort vækstpotentiale for dansk landbrug de næste årtier, især drevet af en stærkt stigende eksport.

Det er gratis at deltage i møderne, hvor der bliver lejlighed til at deltage i debatten om dansk landbrugs vækstpotentiale sammen med politikere, organisationsfolk og virksomhedsledere.

På Nordeas hjemmeside kan man læse mere om arrangementerne – og om, hvordan man tilmelder sig.

Læs også