For få unge vælger erhvervsuddannelserne

- Der er behov for at styrke tilgangen til de uddannelser, der kan føre til job og vækst i samfundet, lyder det fra Martin Merrild

Ifølge Produktivitetskommissionen uddannes alt for mange unge forkert og ender i arbejdsløshed på trods af, at Danmark er det land blandt OECD-landene, der bruger flest penge på uddannelse.

De unge vælger den forkerte uddannelse, får ikke nok undervisning og ender med kompetencer, der ikke giver dem jobs. Dermed opstår problemer også for de virksomheder, arbejdspladser og forskerstillinger, der ikke besættes med de rigtige kandidater.

 

Mangler kvalificeret arbejdskraft

- Vi har nogle sektorer, hvor platformen simpelthen brænder under fødderne på dem, fordi de ikke har nok kvalificeret arbejdskraft og videnskapacitet.

- Fødevareforskningen i Danmark risikerer at få store problemer, fordi der ikke bliver uddannet nok inden for det teknisk- og naturvidenskabelige felt. Dertil kommer desuden spørgsmålet om, hvor god den uddannelse folk har fået er, siger Martin Merrild.

 

Skal gøres mere attraktive

Derfor anbefaler han, at man ser taksametersystemet efter i sømmene, så der kommer øget fokus på at uddanne de unge til det, som arbejdsmarkedet efterspørger.

- Der er behov for at styrke tilgangen til de uddannelser, der kan føre til job og vækst i samfundet. Man bør ændre taksametersystemet sådan, at midlerne først kommer til udbetaling, når de studerende har gennemført en uddannelse - og er kommet i beskæftigelse, siger Martin Merrild.

Han fremhæver endvidere, at for få vælger at tage en erhvervsuddannelse, selvom der er hårdt brug for de unge inden for de fag.

- Erhvervsuddannelserne er under pres. Der bør være flere kvalificerede unge, der søger erhvervsuddannelserne.

- Det er i høj grad de uddannelser, der kan hjælpe med at skabe vækst og ny beskæftigelse i vores land. Erhvervsuddannelserne skal gøres mere attraktive både uddannelsesmæssigt og imagemæssigt, så de unge kan se, at her er der attraktive jobs at få - og fleksible muligheder for at læse videre, hvis man har lyst, fortsætter han.

 

Skabe flere samarbejdsflader

Og hvordan Martin Merrild og Landbrug & Fødevarer konkret vil være med i udviklingen formulerer formanden således:

- Vi tilbyder allerede landbrugs- og virksomhedspraktikker og forskningssamarbejde mellem virksomheder og universiteter, men det er en indsats, vi er klar til at styrke.

-Vi vil gerne hjælpe med at lave flere praktikophold, projektopgaver og skabe flere samarbejdsflader, så flere unge kan se, hvor gode muligheder der er inden for fødevarebranchen.

Læs også