Der arbejdes med enklere kontrol af naturplejeområder

Projektet ”Smag på Landskabet” er et forsøg på at forbedre de eksisterende kontrolordninger

Den nuværende kontrol af arealer, der skal afgræsses for at lave god naturpleje, er ikke nem at gennemskue.

Det mener folkene bag projektet ”Smag på Landskabet”. Her arbejder man på at få de eksisterende kontrolordninger ændret. Det skriver Landbrugsinfo.dk.

I dag går kontrollen i langt de fleste tilfælde på plantedækkets højde. Og den ordning har ifølge Landbrugsinfo.dk betydet, at nogle landmænd er blevet mødt af tilbagebetalingskrav på flere tusinde kroner.

- I denne ordning giver man tilsagn om naturpleje for en femårig periode. Hvis man så for eksempel får underkendt sit areal i år fire, fordi en våd sommer har betydet, at man ikke kunne afgræsse hele arealet, kræves støtten tilbagebetalt for samtlige fire år. Det er helt urimeligt, og det arbejder vi hårdt på at få lavet om, siger Heidi Buur Holbeck fra Videncentret for Landbrug, som er en af spydspidserne i ”Smag på Landskabet” på Landbrugsinfo.dk.

- Heldigvis fornemmer vi i vores dialog med NaturErhvervstyrelsen, at man også her har erkendt, at der er en række uhensigtsmæssigheder i ordningen. Og jeg fornemmer, at de er lydhøre over for vores forbedringsforslag, lyder det fra Heidi Buur Holbeck, der stadig arbejder med projektet.

Læs også