Lang vinter var hård ved græs og raps i Vestjylland

Mange græs- og rapsafgrøder på Lemvigegnen er stærkt medtagede af langstrakt vinter med sen nattefrost. 10-15 procent af markerne er lagt om

Mælkeproducent Esper Agger fra Hygum og planteavlskonsulent Jens Hejselbæk fra Lemvigegnens Landboforening betegner foråret som meget atypisk. Den langstrakte vinter med sen nattefrost har været hård ved mange marker – især græsmarker og marker med vinterraps.

- Jeg kan ikke huske, at græsmarkerne har været så medtagede før. Vi har sået nyt græs i alle vores overvintrede græsmarker, siger Esper Agger, der driver Sdr. Byskov i Hygum med 315 hektar jord og 310 malkekøer.

- Det kan være svært at vurdere, om man skal lægge marken om eller supplere den ved at så nye frø i. Først senere på vækstsæsonen kan vi vurdere, om vi har truffet den rigtige beslutning, tilføjer han.

Planteavlskonsulent Jens Hejselbæk vurderer, at en tredjedel af græsmarkerne på Lemvigegnen er påvirket af den lange vinter.

Læs mere i Effektivt Landbrug tirsdag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også