Avis: Gjerskov og Auken er i strid om spildevandsafgifter

Der er skabt usikkerhed om, hvad der er regeringens linje i debatten om spildevandsafgifterne

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) og miljøminister Ida Auken er uenige om, hvordan taksterne for spildevand fremover skal være. Det skriver Børsen mandag.

Dermed er det ifølge Børsen usikkert, hvad der er regeringens linje i debatten om de afgifter, som blandt andre flere i fødevareindustrien mener vil skubbe arbejdspladser til udlandet.

Mens Ida Auken ønsker en trappemodel, der vil betyde, at virksomheder med et stort vandforbrug skal betale omkring det dobbelte i afgift som den reelle udgift til rensningen.

Men Børsen peger på, at Mette Gjerskov på et møde i sidste uge sagde, at for eksempel slagterier ikke skal betale mere i spildevandstakst, end det koster at rense vandet.

Ifølge tal fra Landbrug & Fødevarer vil det give en afgiftslettelse på 1,4 milliarder kroner årligt, hvis alle danske virksomheder udelukkende skal betale, hvad det koster ar rense vandet.

På baggrund af Børsens artikel udsendte Mette Gjerskov mandag formiddag en pressemeddelelse, hvori hun har følgende kommentar:

- Der er tale om en beklagelig misforståelse. Regeringen arbejder i øjeblikket på at finde en løsning for spildevandstaksterne, der tilgodeser både forbrugerne og virksomhederne. Det er en svær opgave, og der skal tages mange hensyn. Derfor er det også for tidligt at sige noget om, hvordan den endelige løsning kommer til at se ud, siger Mette Gjerskov. 

Læs også