Nyt ålav i Vesthimmerland

Der har været holdt stiftende generalforsamling i en forening af vandløbslavene i Vesthimmerlands Kommune

Det nye Ålaug Vesthimmerland vil have fokus på vandløbenes betydning både for afvanding af landbrugsjorden, men også for andre afvandingsinteresser i det åbne land eller i by.

I de kommende år skal vandplanerne sættes i kraft, og der skal ske revision af regulativerne for de offentlige vandløb. Derfor er der mange opgaver, der skal løses tilfredsstillende for, at afvandingen ikke bliver forringet.

Ålaug Vesthimmerland vil derfor stå for en samlende dialog med kommunen.

Formand for foreningen er Claus M. Sørensen, Sivigaard, Farsø, og næstformand er Kristian Byrialsen Nielsen, Vesterbølle.

Foreningen er åben for indmeldelse fra grundejere eller brugere af vandløb, selvom vedkommende ikke er medlem af et eksisterende lokalt ålav. Men hvis man i forvejen er medlem af et ålav for eksempelvis Lerkenfeldt Å eller Simested Å, vil medlemskabet der samtidig betyde medlemskab i paraplyforeningen Ålaug Vesthimmerland.

Ålaug Vesthimmerland gør samtidig opmærksom på, at der er flere vandløb i kommunen, som ikke har vandløbslav, og hvis der findes lodsejere eller brugere af vandløbene, som kunne have interesse i at stifte sådanne, vil foreningen gerne støtte op om arbejdet. Det kunne især dreje sig om vandløb i den nordlige del af kommunen ved Løgstør, hvor der ikke er stor dækning.

Læs også