Forslag: Kommuner køber huse for at få plads til møller

Miljøminister Ida Auken (SF) forklarer, at regeringen straks vil gå i gang med, hvordan vindmøllecirkulærer kan justeres

Regeringen har en målsætning om, at halvdelen af danskernes strøm skal komme fra vind i 2020. På den baggrund konstaterer Miljøministeriet, at der fortsat skal findes plads til vindmøller, hvis målsætningen skal nås.

Miljøministeriet oplyser, at en arbejdsgruppe med fokus på fremtidens vindmølleplanlægning har kigget på, om kommunernes muligheder for at planlægge områder til opsætning af vindmøller har været tilstrækkelige. Det har vist sig at være tilfældet.

- Nu har vi fået afklaret, at det i grunden står helt godt til med kommunernes muligheder for at planlægge de nye områder til vindmøller, som er nødvendige, hvis vi skal nå målet om, at 50 procent af vores strøm kommer fra vind i 2020. Arbejdsgruppen har påpeget, hvor vi kan justere vores vindmøllecirkulære og vejledninger, så det går vi straks i gang med, lyder det fra Ida Auken.

Hun peger på, at arbejdsgruppen blandt andet anbefaler, at det bliver undersøgt, om der kan oprettes en ordning, så kommuner kan opkøbe enkelte boliger for på den måde at skabe plads til flere vindmøller.

- Det er nogle interessante forslag, arbejdsgruppen er kommet med, og jeg er villig til, at vi undersøger det nærmere. Men det vil være nødvendigt at se på, hvordan forslaget om en opkøbsordning kan finansieres, siger Ida Auken.

Ifølge Miljøministeriet vil der i løbet af efteråret blive udarbejdet en samlet handlingsplan for statens informationsindsats på vindmølleområdet, og et forbedret og opdateret vindmøllecirkulære vil blive præsenteret.

Læs også