Bonderøvskursus er en succes

Folk står på ventelist for at komme med på Landbrugsrådgivning Syds populære kursus.

I september måned startede Landbrugsrådgivning Syds »Bonderøvskursus« på Fyn, og det har vist sig at opfylde et stort ønske for mange mindre landbrugere og deltidsfolk.

 - Der er allerede nye deltagere på venteliste, og vi påtænker at gentage kurset i 2013 og måske også lave et kursus i Sydjylland, hvis vi kan finde finansiering, fortæller kursusleder og landbrugskonsulent Jette Beck.

Det er emner som hold af dyr, regler, registrering, natur- og vildtpleje, plantekendskab og økologi, der har fået kursusdeltagerne til at tilmelde sig.

Kurset, der foregår over ti aftener med udgangspunkt i de enkelte deltageres bedrifter, tilbydes af Landbrugsrådgivning Syd i samarbejde med Økologisk Landsforening samt med projektfinansiering fra NaturErhvervstyrelsen og EU.

Mulighed for at dele erfaringer

Mange landboere har købt deres ejendom uden at være født eller opvokset på landet, eller have nogen tilknytning til landbokulturen. De har nu mulighed for at mødes og lære det gængse landbrugshåndværk af hinanden, konsulenten og indbudte undervisere – og samtidig opbygge et netværk, som kan være nyttigt at have længe efter at dette intensive kursusforløb, som slutter ved årsskiftet.

- Vi ønsker at udvikle nye rådgivningstilbud til de bedriftstyper, der er i mest fremgang, nemlig antallet af mindre deltidsbedrifter. De små bedrifter har andre behov end produktionslandbrugene, det har vi også fokus på i Landbrugsrådgivning Syd, og den filosofi lægger sig godt op af Familielandbrugets motto om, at der skal være plads til alle på landet, siger Jette Beck.

Læs også