Holmsgaard: EU sender et stærkt signal

EU-kommissionen fremlægger onsdag sine forslag til ændringer af direktiver, der blandt andet omhandler bæredygtige biobrændstoffer

Direktør i BioRefining Alliance Anne Grete Holmsgaard er positivt stemt over for EU-kommissionens ændringsforslag af direktiver, som bliver fremlagt onsdag.

- Ændringsforslaget er et stærkt signal om, at de dårlige biobrændstoffer, der har lav eller i nogle tilfælde direkte negativ global CO2-effekt, skal ud af markedet. Omvendt ønsker EU-kommissionen at fremme de avancerede såkaldte 2G-biobrændstoffer, der er baseret på restprodukter fraland- og skovbrug, som for eksempel halm. Og det er super godt, lyder det fra Anne Grete Holmsgaard.  

Minimumskrav er vigtige

Hun peger dog samtidig på, at der er brug for, at de enkelte lande fastlægger et minimumskrav til mængden af 2G-biobrændstoffer, hvis der skal gang i investeringerne i 2G-anlæg.

- Herhjemme vil et anlæg, som det, der er planlagt i Maabjerg ved Holstebro, kunne producere 2G-bioethanol svarende til 2,5 procent af det danske benzinforbrug.  Det er en kæmpe chance for at skabe nye job og eksport af teknologi, hvis vi drejer på den skrue, der hedder minimumskrav til mængden af 2G-biobrændstoffer, siger Anne Grete Holmsgaard og fortsætter:

- Den nye regel om at 2G-produkter, herunder halmbaseret bioethanol, tæller fire gange, betyder, at de fem procent, der skal dækkes af 2G, reelt svarer til iblanding af 1,25 procent bioethanol og andre 2G-produkter, for eksempel biogas. Det er meget lidt, hvis potentielle investorer skal kunne se et marked. Derfor er det vigtigt, at vi herhjemme – og meget gerne i andre lande også – bruger de nye signaler til at fastlægge et minimum for 2G på eksempelvis 2,5 procent eller tre procent.

Ifølge Anne Grete Holmsgaard er en af de væsentligste ændringer i direktiverne, at der sættes et loft på fem procent for konventionelle 1G-biobrændstoffer – altså biobrændstoffer produceret på afgrøder som eksempelvis raps.

BioRefining Alliance blev stiftet sidste år af DONG Energy, Novozymes, Haldor Topsøe og Landbrug & Fødevarer. 

Læs også