NaturErhvervstyrelsen forsøger at give afklaring

Forskydninger af randzone i forhold til kompensationskortet skal kun rettes, hvis der ikke er et tilstrækkeligt overlap

NaturErhvervstyrelsen kommer nu med det, den kalder en afklaring med hensyn til, hvornår det er nødvendigt at indsende rettelser til kompensationskortet. Det oplyser Landbrugsinfo.dk.

Ifølge Landbrugsinfo.dk behøver landmænd kun at indsende rettelser, hvis der mangler en kompensationszone langs den pågældende strækning af vandløb/sø – eller, hvis der er mindre end 0,01 hektars overlap mellem den på kompensationskortet indtegnede kompensationszone og marken.

Man skal ifølge Landbrugsinfo.dk stadig være opmærksom på, at man kun kan få kompensation til det areal, der ligger i markblokken.

Læs også