Nu bliver det lettere at fodre kønsvis

Stigende efterspørgsel efter ukastrerede ornegrise i EU har øget behovet for fodringssystemer til kønsvis opfedning.

I flere lande i EU opleves der stigende modstand mod kirurgisk kastration af ornegrise. Og eftersom sogrise og orner reagerer forskelligt på de samme foderblandinger, og typisk har forskellig tilvækst, kødprocent og foderudnyttelse, lægger det et naturligt pres på foderinventarfirmaer om at tilbyde systemer til kønsvis opfedning af slagtesvin.

To tyske firmaer, Weda og Lührs, har nu taget udfordringen op og tilbyder dugfriske systemer til eftermontering i eksisterende fodersystemer for at muliggøre kønsvis opfedning på forskellige foderblandinger - endda i ret små besætninger. Weda tilbyder et system til modificering af eksisterende vådfodringsanlæg, mens Lührs tilbyder et system til eksisterende, enstrengede tørfodringsanlæg.

For deres indsats kommer de to firmaer til at deles om en sølvmedalje ved EuroTier, som løber af stablen den 13.-16. november i Hannover, Tyskland.

Bemærk at Effektivt Landbrug arrangerer tur til EuroTier torsdag-fredag den 15.-16. november.

Læs mere om de to fodringssystemer til kønsvis fodring i svinefokus i Effektivt Landbrug fredag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement på Effektivt Landbrug.

Læs også