Videncentret: Virus får begrænsede konsekvenser

Videncentret for Landbrug understreger, at fund af Schmallenberg-virus ikke vil få vidtgående konsekvenser for de landbrug, der rammes

Undersøgelser fra DTU Veterinærinstituttet viser, at Schmallenberg-virus (SBV) er fundet i mitter flere steder i Danmark. Det kan få konsekvenser for danske landmænd til foråret, for smitter mitterne køer, får eller geder, mens dyrene er drægtige, kan det resultere i misdannede afkom.

Specialkonsulent og dyrlæge Kaspar Krogh fra Videncentret for Landbrug, Kvæg, kalder det et meget betydningsfuldt fund. Men han understreger samtidig, at konsekvenserne af en infektion med SBV ikke forventes at være betydelig:

- Symptomer hos voksne dyr i form af ydelsesnedgang og diarré har oftest et kortvarigt forløb. Hvis de inficeres tidligt i drægtigheden, kan det dog medføre, at der senere fødes misdannede kalve. Men erfaringer fra Tyskland har vist, at kun cirka en procent af de inficerede køer sidenhen har fået misdannet afkom, lyder det fra Kaspar Krogh.

Ingen betydning for forbrugerne

Videncentret opfordrer alligevel landmænd over hele landet til at være opmærksom på virussen:

- Det er klart, at når vi nu ved, at virus er udbredt i hele landet, så er det vigtigt at have SBV med i billedet, når man stiller diagnoser som årsag til produktionsnedgang samt aborter og misdannelser, siger Kaspar Krogh.

Han vurderer samtidig, at fundet af virussen ikke får nogen betydning for forbrugerne:

- Virus af denne type giver ikke anledning til sygdom hos mennesker i de områder af verden, hvor den findes. Desuden må man slet ikke levere mælk eller bruge kød fra syge dyr i Danmark, fastslår Kaspar Krogh.

Læs også