Dyrlæger har ikke ønsket 14 dages sygebesøg

Formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende svin, Kristian Viekilde, afviser, at foreningen ønsker indførelse af sygebesøg

I forbindelse med forhandlingerne af Veterinærforlig II er det ifølge Den Danske Dyrlægeforening kommet frem, at det er en udbredt opfattelse blandt svineproducenter, at Den Danske Dyrlægeforening anbefaler indførelse af såkaldte sygebesøg.

Besøgene skulle i givet fald finde sted med 14 dages ordinationsperiode. Men formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektions vedrørende Svin, dyrlæge Kristian Viekilde, afviser nu, at foreningen ønsker indførelse af sygebesøgene:

- Det har ikke været Den Danske Dyrlægeforenings ønske, at der skulle indføres 14 dages sygebesøg i danske svinebesætninger. Sygebesøg vil ikke i sig selv have nogen betydende indflydelse på forbruget af antibiotika til flokmedicinering, lyder det således fra Kristian Viekilde. 

- Vi har behov for en løbende, konstruktiv dialog med den enkelte svineproducent, som vi har ved rådgivningsbesøgene.

Kristian Viekilde pointerer, at det altid skal være dyrlægen, der diagnosticerer sygdommene og anviser den korrekte behandling – herunder udskriver recept på de nødvendige lægemidler.

Det er ifølge Kristian Viekilde essentielt i forhold til dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og beredskabet i forhold til smitsomme sygdomme. Desuden skal dyrlægen altid kunne sikre sig at se de dyr, der bliver ordineret medicin til.

Læs også