Randzoner: L&F kritiserer styrelse for politisk spin

Formanden for L&F Planteproduktion Torben Hansen deler langt fra NaturErhvervstyrelsens mening

- Det er rent politisk spin, når NaturErhvervsstyrelsen fortæller, at der "kun" er syv procent af landmændene, der har haft korrektioner til randzonekortene.

Sådan lyder det fra formand for L&F Planteproduktion Torben Hansen.

Udtalelsen kommer på baggrund af en pressemeddelelse, som NaturErhvervstyrelsen sendte ud tidligere på ugen. Heri oplyser kontroldirektør Anders Munk Jensen, at blot syv procent af de danske landmænd har haft korrektioner til det såkaldte kompensationskort.

Det svarer slet ikke til den oplevelse, der er i erhvervet, mener Torben Hansen:

- Det er politisk spin fra NaturErhvervstyrelsen, som jeg er meget overrasket over. De skulle hellere bruge tiden på at afklare de mange tvivlsspørgsmål, og få deres egne IT-systemer til at virke tilfredsstillende, siger Torben Hansen.

Han undrer sig over, at NaturErhvervstyrelsen udsender en pressemeddelelse en måned før fristen for at indsende rettelser udløber.

-Vi kan ikke få NaturErhvervstyrelsen til at svare på, i hvilke tilfælde der skal indsendes rettelser. Derfor er det overraskende at der allerede er syv procent af landmændene, der har sendt rettelser ind, selvom vi reelt ikke kan få oplyst, om det er nødvendigt, siger Torben Hansen.

Landmænd venter stadig på svar

Ifølge ham, afventer landmændene også stadigvæk svar på en række andre afgørende spørgsmål omkring randzoner.

- Mange landmænd venter på at få kommunerne til at svare på, om de har vandløb, hvor der skal være randzoner. Desuden kører NaturErhvervstyrelsens IT-systemer stadig langsomt og ustabilt, og der spildes mange arbejdstimer hos landmænd og konsulenter.

Han efterspørger samtidig en udmelding fra NaturErhvervstyrelsen omkring unøjagtighederne i kompensationskortet.

-Det vi kan se på det såkaldte kompensationskort, er, at langt de fleste randzoner er indtegnet mere eller mindre upræcist. Hvis vi ikke snart får en udmelding fra NaturErhvervstyrelsen om kravene til præcision ved indtegning og ansøgning om randzonekompensation, så må vi opfordre alle landmænd til at meddele styrelsen, at deres randzoner er indtegnet upræcist i forhold til vandløb og søer kronekant, og de ser frem til, at det bliver rettet, inden ansøgningsperioden begynder, siger Torben Hansen.

Læs også