Flere tilfælde af smittede med MRSA-bakterier

Rapport viser, at flere danskere blev smittet med MRSA-bakterier i 2011, og markant flere svin har bakterie ved slagtning

Flere danskere blev smittet med MRSA-bakterie i 2011, og antallet er det højeste i over 25 år. Og selv om antallet af MRSA-positive svinebesætninger er på samme niveau som i 2010, findes der markant flere svin ved slagtning med den såkaldte svine-MRSA.

Det oplyser DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

Stigningen ses primært i tilfælde erhvervet i Danmark uden relation til sygehuse. I cirka 12 procent af tilfældene har personerne haft kontakt til svin, men i en stor del af tilfældene er der ingen kendte risikofaktorer.

I 2011 blev forekomsten af MRSA undersøgt i cirka 80 svinebesætninger samt cirka 800 svin og 180 kvæg på slagterierne. MRSA blev ikke fundet i kvæg, men i 16 procent af svinebesætningerne, hvilket er samme niveau som i 2010.

44 procent af svinene var desuden positive for MRSA ved slagtning, hvilket er højere end i 2009, hvor den seneste undersøgelse af svin på slagterierne blev gennemført. Det tyder på, at der er en højere forekomst i de positive besætninger end tidligere, som bevirker, at MRSA oftere bliver overført mellem grisene under transport og før slagtning.

- Det er vigtigt at forebygge, at forekomsten af MRSA i svin stiger, fordi vi producerer et stort antal svin i Danmark, og svin er det vigtigste kilde for MRSA-CC398, lyder det fra seniorforsker Yvonne Agersø fra DTU Fødevareinstituttet.

Revision af MRSA-vejledningen

  
Den stigende forekomst af MRSA-CC398 har bevirket, at kontakt til levende svin nu bliver skrevet ind som risikofaktor i den reviderede MRSA-vejledning til sundheds- og plejepersonale, som udkommer i her i efteråret.

- Den fortsatte stigning af MRSA i samfundet og den stigende forekomst i landbruget skal tages alvorligt og bekæmpes, fordi den ellers på sigt kan føre til stigende forekomst på sygehusene. Det er et vigtigt skridt, at kontakt til levende svin er tilføjet som en risikofaktor i den reviderede MRSA-vejledning, siger Robert Skov, der er overlæge ved Statens Serum Institut.

MRSA-bakterier er resistente over for antibiotika.

Sammenlignet med udlandet har Danmark dog stadig en lav forekomst af infektioner forårsaget af MRSA-bakterier.

Læs også