Arla afskaffer landmænds erstatningsordning

Den 1. oktober er det slut med at få erstatning for kasseret mælk ved pludselige indtrufne kvalitetsbrist

Hidtil har Arla til dels erstattet mælk, som mælkeproducenter har været nødt til at kassere, hvis for eksempel køleren på mælketanken er gået i stykker, eller hvis mælk fra behandlede dyr ved en fejl er malket med i tanken.

Men den 1. oktober er det slut med den mulighed, idet den såkaldte Erstatningsordning afskaffes. Det oplyser Arla i Ejerbladet.

Baggrunden for ændringerne er ifølge Arla de store sparekrav, som betyder, at alle områder i selskabet skal skære ned på omkostningerne.

Arla påpeger, at der stadig ydes fuld erstatning for mælk, der ikke kan afhentes, fordi tankbilen ikke kan komme frem på grund af forhindringer på offentlig vej.

Hvis forhindringen opstår på mælkeproducentens private vej, ydes der som hidtil ingen erstatning.

Læs også