Sjællandske landmænd kan komme med i erfagrupper

Fredenslund Coaching vil i samarbejde med Agrovi tilbyde opstart af erfagrupper for sjællandske landmænd

Sylvia Fredenslund fra firmaet Fredenslund Coaching har i flere år startet erfagrupper i ledelse for landmænd på Fyn og i Sønderjylland.

Nu kommer muligheden også til de sjællandske landmænd, idet hun i samarbejde med Agrovi tilbyder at igangsætte erfagrupper på Sjælland.

- Især inden for landbruget er de enkelte virksomhedsenheder blevet større og større igennem de sidste 10-15 år, påpeger Sylvia Fredeslund.

- Det betyder, at der er et stigende behov for personale på den enkelte bedrift og dermed også et behov for en ledelses- og personalestrategi.  Som følge heraf vil man opleve nogle nye ledelses- og personalemæssige udfordringer, som man ikke havde på den lille bedrift.

 - En erfagruppe på ledelsesområdet drøfter emner om ledelse med et forretningsorienteret og et personalemæssigt fokus, siger Sylvia Fredenlund videre.

Det betyder, at man for at deltage i en erfagruppe på ledelsesområdet skal have selvstændig virksomhed og mindst én medarbejder.

Der vil blive afholdt orienteringsmøde om eventuel deltagelse i en kommende sjællandsk ledelses-erfagruppe onsdag den 10. oktober på Agrovi.

Læs også