Konference om oversvømmelser i Susåens opland

Vandløbslaug indbyder et bredt panel af sagkyndige til at belyser årsager og konsekvenser af oversvømmelser i Susåens opland og byer

Mandag den 24. september holder Øvre Suså Vandløbslaug en dagskonference på Forskningscenter Flakkebjerg om status og muligheder for at forebygge tabsgivende oversvømmelser i Susåens opland og byer.

Konferencen henvender sig til alle, der potentielt påvirkes af øget vandstand og manglende vandafledning fra Susåen. Det vil sige borgere, kommunale beslutningstagere, naturforvaltere , rådgivere, industri, forsikringsbranche, forsyningsselskaber, beredskabsstyrelsen med flere.

Af programmet kan nævnes indlæg som "Klimaets udvikling og indvirkning på vandkredsløbet i Susåens opland", "Status for den praktiske vedligeholdelse af Susåens nedre løb", "Modeller og faktorer der påvirker drænforhold og vandafledning", "Økonomiske vurderinger af oversvømmelsesrisiko og klimatilpasning" samt en lang række andre ekspertindlæg.

Afslutningsvis er der paneldiskussion mellem eksperterne.

Konferencen foregår fra klokken 11.30 til klokken 16.15. Deltagelse koster kroner 300 inklusiv frokost/kaffe og tilmelding foretages til Forskningscenter Flakkebjerg eller vandløbslaugets formand K. E. Thonke.

Læs også