Danmark anker EU-dom om landbrugsstøtte

Efter råd fra kammeradvokaten har regeringen besluttet at anke EU-Domstolens afgørelse i sagen om 750 millioner kroner, som Danmark blev pål

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oplyser, at man efter to måneders nøje granskning af dommen, har valgt at anke EU-Domstolens afgørelse i sagen om landbrugsstøtte.

Danmark blev i dommen pålagt at betale hektarstøtte til en værdi af 750 millioner kroner tilbage til EU-Kommissionen.

Ifølge ministeriet bliver dommen blandt andet anket, fordi bevisbyrden har været urimelig tung at løfte.

- Vi synes, at nogle af de krav, der blev stillet til Danmarks bevisførelse, var meget urimelige, og vi mener, at det er i alle medlemsstaters interesse at få prøvet sagen igen. Det er et spørgsmål om medlemslandenes retssikkerhed i underkendelsessager, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S) i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen bunder sagen i, at EU-kommissionens kontrollører fandt byggeaffald og halmballer på nogle få af de marker, der blev tjekket. Dette førte til, at Danmark skulle bevise, at noget lignende ikke var sket på nogen braklagte marker i Danmark – både i kontrolåret og i de foregående to år.

Derudover er det ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfattelsen, at nogle af dommens konklusioner på væsentlige områder hviler på juridiske fejlagtige eller tvivlsomme fortolkninger. Endelig er det opfattelsen, at underkendelsens størrelse er ude af proportioner med de konstaterede overtrædelser.

Læs også