Analyse: Historisk lavt indhold af protein i kornhøst

Foreløbige resultater viser, at proteinindholdet i årets kornhøst ligger noget lavere end forventet

Høsten er stort set i hus på øerne, men er ikke helt så fremskreden jo længere nord, man kommer i Jylland.

Men allerede nu tegner sig et billede af, at det gennemsnitlige indhold af protein i årets kornhøst reelt vil vise sig at være historisk lavt. Det oplyser Danish Agro, Vestjyllands Andel og Hedegaard Agro i en fælles pressemeddelelse.

- Vi ser p.t. et gennemsnitligt indhold af råprotein i byg på cirka en procent lavere end forventet, mens hvede ligger cirka 0,5 procent lavere end forventet. Det er gennemsnitsniveauer, som ligger lavere end nogensinde og under det forventede. Også selv om forventningerne har været sat relativt forsigtigt, lyder det i pressemeddelelsen.

Danish Agro, Vestjyllands Andel og Hedegaard Agro peger på, at det naturligvis vil få betydning for foderets sammensætning og dermed foderomkostningerne for den kommende sæson.

- Der vil være behov for at kompensere for det manglende protein- og aminosyrebidrag fra korndelen, hvilket skal suppleres med aminosyrer og protein.

Læs også