Gjerskov: Randzonerne skaber bedre natur og miljø

Trods massive protester fastslår fødeministeren, at randzoneloven bliver gennemført

Her og nu kan ingen af alternativerne måle sig med randzoner.

Sådan skriver fødevareminister Mette Gjerskov i et læserbrev i Jydske Vestkysten, hvor hun trods massive protester fra både landbruget og oppositionen, holder fast i, at randzoneloven bliver gennemført som planlagt og træder i kraft på lørdag.

- Lad mig slå fast en gang for alle: Randzonerne er samlet set den mest effektive måde at få bedre natur og miljø på her og nu, uden at det koster et halvt bruttonationalprodukt, skriver Mette Gjerskov.

Hun fortæller, at nogle af de ting, der bliver nævnt i debatten som alternativer til randzonerne, som minivådområder og stenrev, er ting hun også nysgerrigt har et øje på, og forhåbentlig bliver de os et lykkeligt bekendtskab snart.

- Jeg er enig med Natur-og Landbrugskommissionen, der har understreget, at de nye virkemidler skal være veldokumenterede, før vi eventuelt bruger dem i større skala. Og det er de altså ikke endnu.

- Det er randzonerne til gengæld. Og derfor er der behov for at holde fast i de tiltag, vi allerede nu med sikkerhed ved giver mest miljøsmæk for skillingen, skriver ministeren.

Læs også