Sigter mod 10 centimeters randzoner

En konstruktion, hvor landmænd bortforpagter deres randzoner til LandboSyd, kan måske reducere randzonerne fra 10 meter til blot 10 cm

LandboSyd i Aabenraa udfordrer nu de 10 meters randzoner, som ifølge randzoneloven skal etableres om søer og vandløb pr. 1. september.

Grundidéen er, at landmænd bortforpagter den del af deres jord, der pr. 1. september skal have 10 meter randzoner, til et selskab, der administreres af landboforeningen. Samtidig dyrker landmanden fortsat jorden - nu blot for selskabet.

Ifølge initiativtagerne bag modellen, som kaldes 10-10 løsningen, vil selskabet hurtigt støde på den såkaldte femprocentsregel, hvor randzonerne udgør mere end fem procent af bedriften - eller i dette tilfælde selskabet.

Er nok landmænd med på idéen, kan man teoretisk set komme i en situation, hvor der blot skal etableres 10 centimeter randzoner på en række bedrifter i Sønderjylland.

- Vi kender endnu ikke svaret på, om vi kan det her juridisk set. Men vi går benhårdt efter det, forklarer LandboSyds formand, Mogens Dall, der på et møde i Aabenraa i morgen klokken 13-14.30 præsenterer modellen sammen med foreningens rådgivere.

 Skader ikke miljøet

Ifølge landboformanden er frustrationerne over randzonerne meget stor.

- Vi landmænd er bare interesseret i at slippe for at skulle beskæftige os med det emne. Det håber vi kan blive muligt med 10-10 løsningen, siger Mogens Dall.

Han understreger, at 10-10 løsningen ikke vil skade miljøet.

- Eksperterne - herunder forskere fra Aarhus Universitet - fortæller os, at randzonerne ikke har nogen synderlig miljøeffekt. Men vi landmænd vil meget gerne etablere virksomme alternativer til randzonerne - stenrev f.eks. Så det her handler ikke om, at vi ikke vil miljøet. Tværtimod vil vi gerne være med til at lave noget, der har en dokumenteret effekt, pointerer Mogens Dall.


Læs også