Udbrud af hvalpesyge på minkfarm i Give

For første gang i år har DTU Veterinærinstituttet konstateret hvalpesyge på en dansk minkfarm.

DTU Veterinærinstituttet modtog torsdag den 5. juli én mink til undersøgelse fra en minkfarm ved Give i Jylland, og forleden stod det klart, at der er tale om et udbrud af hvalpesyge. Minken have skorper omkring snuden og tydeligt hævede poter.

Besætningen er sat under offentligt tilsyn og yderligere to minkfarme ligger i vaccinationszonen omkring den smittede minkfarm.

I sidste halvdel af 2011 blev der påvist udbrud af hvalpesyge på tre danske minkfarme ved henholdsvis Sønder Felding (31. august) og Lemvig (14. november) i Jylland, samt Ørbæk (3. oktober) på Fyn. Det var første gang siden 2007, at der var udbrud af hvalpesyge i Danmark.

Siden 2007 er der diagnosticeret udbrud af hvalpesyge på farme i andre minkproducerende lande herunder Holland, Polen og Letland.

 

Dyrlæger skal være opmærksomme

Hvalpesyge hos mink skyldes et paramyxovirus, som er det samme virus, der forårsager sælpest hos havpattedyr, hvalpesyge hos ilder og ræv samt hundesyge hos hunde. Hvalpesyge er en anmeldepligtig sygdom, det vil sige, at hvis der i farmen optræder kliniske tegn, som giver anledning til mistanke om sygdommen, skal dyrlægen tilkaldes.

Der findes ingen behandling for dyr smittet med hvalpesygevirus. Den eneste måde at forebygge udbrud er vaccination af besætningerne, og dyr i inkubationsfasen vil ikke kunne reddes ved vaccination. Hvis alle dyr er regelret vaccineret mod hvalpesyge sidste år, vil avlsdyrene være beskyttet og hvalpene kan vaccineres mod hvalpesyge ved 10-ugers alderen. Hvalpe, født af tæver der ikke tidligere er vaccineret mod hvalpesyge, kan vaccineres allerede i 8-ugers alderen.

Ved indkøb af nye avlsdyr er det vigtigt at få information om minkenes vaccinationsstatus således at alle hvalpe kan blive vaccineret korrekt.

De klassiske symptomer er flåd fra øjne og næse, hævelse og skorpedannelse ved snude, øjne, ører og poter. Men det er ikke i alle tilfælde, at disse karakteristiske symptomer kan ses på minkene i forbindelse med hvalpesygeudbrud. Erfaringer fra tidligere år viser, at symptomerne ofte kan være varierede og uspecifikke, afhængig af dyrenes alder ved smitte.

Ved de udbrud, der blev påvist i perioden 2005-2006, var sygehistorien ofte uspecifikke symptomer som nedsat ædelyst, vægttab, dårlige reproduktionsproblemer, urinvejslidelser og stor dødelighed (omkring 35 procent). I nogen tilfælde sås kun symptomer på centralnervesystemet (omkrig 16 procent). Hos nogen dyr angriber virus nervesystemet, hvilket medfører karakteristiske krampeanfald.

 

Læs også