Dansk Maskinhandlerforening bliver en del af Dansk Arbejdsgiverforening

Bestyrelsen i Dansk Maskinhandlerforening har pr. 1. juli besluttet, at DM bliver en del af Dansk Arbejdsgiverforening.

Dansk Maskinhandlerforening (DM) bliver en del af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) via SAMA, som er en sammenslutning af syv arbejdsgiverforeninger, der har mange fælles interesser – ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet.

Medlemmerne i organisationerne har eget sekretariat, egen faglig organisering og selvstændighed såvel politisk som økonomisk. Medlemmerne arbejder primært indenfor håndværk, handel og service. SAMA repræsenterer således p.t. omkring 6.000 virksomheder.

DA er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked.

Som interesseorganisation er det DA’s formål at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig. DA’s primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering og arbejdsret, internationale forhold samt overvågning i form af analyse og statistikker om løn, sygefravær, konflikter og så videre.

Mere end 25.000 virksomheder inden for blandt andet industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af en af DA´s medlemsorganisationer.

Omkring arbejdsgiverrådgivning har DM valgt at samarbejde med DAF/ABAF, som er bilbranchens brancheorganisation og ABAF er arbejdsgiverforening for bilbranchen. Begge foreninger har fælles sekretariat i bilbranchens hus i Tåstrup.

DM forventer at få stor glæde af et fagligt fællesskab med DAF`s sekretariat og bestyrelse, da mange af branchernes interesser og udfordringer findes indenfor de samme områder.

Endvidere arbejdes der med, at DM indgår i et samarbejde med DAF omkring juridisk bistand indenfor erhvervsret.

DAF`s arbejdsgiverforening ABAF har overenskomster med samme fagforbund som DM, ligesom medlemmerne af DM og DAF, langt hen ad vejen, har de samme juridiske udfordringer.

DAF tilfører, i den sammenhæng, deres juridiske afdeling endnu en jurist/advokat med henblik på at yde DM`s medlemmer den nødvendige assistance. Dermed sikres medlemmerne et fortsat højt fagligt niveau og et juridisk beredskab.

I en kommentar siger Knud Nielsen, formand for DAF:

- Det er med stor glæde, at DAF nu byder Dansk Maskinhandlerforening velkommen. Det er vores ambition at yde DM`s medlemmer den samme professionelle juridiske rådgivning, som vi i dag tilbyder DAFs medlemmer.

Jens Aage Jensen, formand for DM, supplerer:

- Når vores forening entrerer med DAF – og arbejdsgiverforeningen ABAF – er det ud fra vores sikre overbevisning om, at vores medlemmer er bedst tjent med den juridiske rådgivning DAF tilbyder. Vi ser meget frem til samarbejdet.

 

Læs også