Nyt stort biogasanlæg i Nørager

Nørager Bio- og Miljøanlæg (NBM), Naturgas Fyn og Xergi indgår samarbejde om et fælles biogasanlæg i Nørager.

NBM har siden 2003 arbejdet for etablering af et fællesejet biogasanlæg. Samarbejdsaftalen mellem NBM, Xergi og Naturgas Fyn er en milepæl mod etableringen, som forventes medio 2013. Det er en stærk konstellation hvor Xergi står for opførelsen af anlægget, NBM leverer biomassen og Naturgas Fyn afsætter biogassen.

Anlægget til en værdi af ca. 100 mio. kr. skal årligt aftage og behandle ca. 250.000 ton gylle samt ca.65.000 ton anden biomasse. Det vil give ca. 6 mio. kubikmeter grøn bionaturgas til forbrugerne, bedre udnyttelse af næringsstofferne for landmændene, og den afgassede gylle kan spredes næsten lugtfri på markerne. Bionaturgassen vil gøre 3.500 gasforbrugende husstande uafhængige af fossile brændsler.

Yderligere spares åer og vandløb for ca. 200.000 kg kvælstof og atmosfæren i øvrigt for ca. 10.000 ton CO2 - det svarer til, at mere end 1.000 danskere gøres CO2-neutrale.

Anlægget er del af en national satsning

Naturgas Fyn har et erklæret mål om at være involveret i op mod 75 procent af den danske produktion af bionaturgas. og herfra glæder man sig over, at projektet nu kan realiseres.

- Anlægget i Nørager er en lokalt forankret enhed, der bringer udvikling og vækst til lokalsamfundet. Det er samtidig også en vigtig brik i det store puslespil, der skal sikre, at vi når regeringens grønne 2020-mål. Fra Naturgas Fyn glæder vi os over at kunne præge denne udvikling, og vi ser frem til samarbejdet med Nørager Bio- og Miljøanlæg, som har logistikken, husdyrgødning m.v. og med Xergi, der har ekspertisen inden for projektering og etablering af biogasanlæg. Vi vil bidrage med ekspertisen omkring gas og finansiering og ikke mindst et stærkt ønske om at udvikle hele bionaturgassektoren i Danmark. Anlægget her i Nørager har været mange år undervejs. Vi er meget tilfredse med, at vi nu i fællesskab med Xergi og NBM kan bringe projektet helt til målstregen, fortæller Bjarke Pålsson, adm. direktør for Naturgas Fyn.

Alle er vindere

Også landmændene bag NBM er glade for nu at være kommet tættere på en realisering af anlægget.

- Samarbejdet med Naturgas Fyn og Xergi og realiseringen af biogasprojektet er af stor betydning for udviklingen af landbruget i kommunen. Ved at afgasse gylle og gødning kan vi reducere udledningen af CO2, kvælstof og metan betydeligt, og næringsstofferne i den afgassede gødning kan bedre optages i vores afgrøder og bliver ikke udvasket til åer og vandløb. Samtidig kan vi spare vores omgivelser for de lugtgener, der traditionelt er forbundet med spredning af gylle på markerne. Det betyder, at vi også fremover kan have et aktivt landbrug side om side med et rent miljø og en positiv opbakning fra lokalsamfundet,” forklarer formand for bestyrelsen i NBM, Peter Drejer Christensen.

Partnerskab giver grøn gas til både private og erhverv

De ændrede tilskudsregler til biogas, fastsat i Energiforliget fra marts i år, og samarbejdet med Naturgas Fyn gør, at projektet nu endelig kan realiseres. Biogassen, produceret på anlægget, vil blive opgraderet til naturgaskvalitet og sendt ud til forbrugerne via det etablerede naturgasnet. Den grønne, danskproducerede gas vil således nå bredt ud til både private forbrugere og erhvervsvirksomheder.

- Danmark har fået en ny visionær energiaftale, der har skabt muligheden for at både landbrug og energivirksomheder nu kan se fremad, og det er dette projekt i Nørager et godt eksempel på. Vi glæder os meget over samarbejdet med en progressiv landmandsgruppe og med Naturgas Fyn som den solide industrielle partner. I designet af anlægget vil vi trække på den store internationale erfaring, vi har opnået de seneste år på specielt det tyske, franske og britiske marked for biogasanlæg. Ved opførelsen vil vi benytte os af lokale underleverandører i videst muligt omfang for at sikre lokal forankring, slutter Jørgen Ballermann, adm. direktør i Xergi.

Byggeriet af anlægget forventes påbegyndt i 2013. Ud over en gevinst for omgivelser og miljø estimeres det privat/offentlige partnerskab i etableringsfasen også at kunne generere op mod 150 årsstillinger og efterfølgende ca. 25 stillinger som blivende stillinger i Nørager området.

Naturgas Fyn er landets tredjestørste naturgasselskab og har ca. 40.000 privat- og erhvervskunder fordelt over hele landet.

Nørager Bio- og Miljøanlæg er etableret i 2004, og der er i dag ca. 50 andelshavere.

Xergi er en af de førende leverandører af biogasteknologi i Europa med mere end 100 energianlæg bag sig. Xergi er ejet fifty/fifty af Schouw & Co. og Hedeselskabet.

Læs også