SARIA og Daka indgår alliance

Daka koncernen og SARIA-gruppen har indgået en alliance for i fællesskab at udvide deres aktiviteter indenfor animalske biprodukter.

Alliancen mellem Daka koncernen og SARIA-gruppen er i dag endelig blevet godkendt på Dakas ekstraordinære generalforsamling. Her forinden havde EU kommissionen godkendte transaktionen den 29. juni.

Man vedtog også at likvidere det gamle selskab til fordel for det nystiftede selskab Daka Denmark A/S.

Alliancen betyder, at Daka Denmark A/S overtager alle forretningsaktiviteter fra det tidligere Daka a.m.b.a., som herefter likvideres.

SARIA får majoriteten i det nye selskab med 51 procent, og de resterende 49 procent ejes fortsat af en række af de tidligere andelshavere i Daka.

Ledelsen i begge selskaber fremhævede ved indgåelsen af aftalen de åbenlyse fordele ved en sådan alliance.

- Denne alliance afspejler trenden med sammenslutninger indenfor landbruget og kødindustrien samt den kontinuerlige globalisering indenfor forarbejdning af animalske biprodukter og er derfor et spændende skridt ind i fremtiden, sagde SARIAs bestyrelsesformand Kurt Stoffel.

Dakas bestyrelsesformand, Hans Klejsgaard Hansen og administrerende direktør Lars Krause-Kjær understregede også vigtigheden af samarbejdet set fra Dakas synsvinkel.

- Et samarbejde med SARIA vil kunne tilføre Daka væsentlige synergier og de to virksomheder supplerer hinanden fantastisk godt. Vi er også overbeviste om, at Daka kan drage fordel af SARIAs ekspertise indenfor udnyttelse af organiske restprodukter, hvilket kan muliggøre en udvikling af nye forretningsområder for Daka i Danmark og Sverige. Det glæder os at Daka og SARIA nu kan starte samarbejdet.

Siden 2006 har SARIA og Daka samarbejdet inden for biodiesel. SARIA tilkøbte sig dengang en andel på 10 procent af Dakas biodieselfabrik i Løsning og bidrog med teknisk »know how« og anden support i forbindelse med opførelsen af fabrikken.

Da den nye aftale blev indgået, fremhævede begge virksomheder følgende:

- Det velfungerende partnerskab indenfor dette forretningssegment har yderligere medvirket til et gensidigt ønske om en udvidelse af samarbejdet, så det også omfatter begge virksomheders kerneområder.

Læs også